Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Община Кърджали

6600, гр. Кърджали
бул. "България", № 41
централа: 0361/ 64 121
факс: 0361/ 62 968
http://www.kardjali.bg

Последна актуализация на 14.12.2004