(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2
(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
3
(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)
4
(31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)
5
(41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50)
6
(51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60)
7
(61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70)
 

Кърджали е район с богато културно-историческо наследство и уникални природни забележителности. Той е и най-големият административен, промишлен и търговски център на Източните Родопи.

Градът се простира по бреговете на древната р. Арда, а от двете му страни са язовирите Кърджали и Студен кладенец. На 18 км от областния град Кърджали се намира свещения град на траките Перперикон, който няма аналог в европейската култура.

Археологическите проучвания на този най-голям в страната мегалитен паметник доказаха,че по нашите земи е имало живот още през ІV в. пр.хр. В продължение на столетия нашият район е бил разрушаван, изпепеляван и пак е възкръсвал. Това ми дава надежда, че Кърджали ще пребъде и през следващите векове.

Като човек, роден и израснал в този край добре познавам проблемите на своите съграждани. Най-важна цел за мен и екипа ми през следващите четири години е да реализираме проекти, свързани с подобряване на инфраструктурата, повишаване на жизнения стандарт, опазване на околната среда, като по този начин превърнем Община Кърджали в привлекателно място за живот, отдих и инвестиции. Защото смятам, че най-голямото богатство на общината са хората – работливи, толерантни и умни. Българи и турци, християни и мюсюлмани са живяли столетия заедно, изграждайки свой реалистичен модел на съжителство, издържал изпитанията на времето. Убеден съм, че тази традиция ще ни помогне да се почувстваме по-бързо част от голямото европейско семейство. Но преди това пред мен и моите съграждани стои друга отговорна задача – да превърнем с общи усилия Кърджали в европейското лице на България.

инж. Хасан Азис
кмет на община Кърджали

Ардино е един малък земен рай в родопския масив.

Намира се в западната част на Източните Родопи и югозападната част на област Кърджали. Разположена е върху територия с площ от 385 кв.км. През територията на общината протича средното течение на река Арда. Релефът е нискоридов, типичен за Източно-Родопското структурно понижение. Надморската височина варира от 420 м. до 525 м. по поречието на река Арда и 1241 м. на връх Алада.
Територията на общината е богата на исторически местности и паметници на културата.

Въздухът е чист, а природата омайва с красотата си.

Тук ще срещнете най – топлите, усмихнати и гостоприемни хора. Ще се впечатлите от прекрасното и хармонично съжителство между различните етноси, религии и култури.
Хората обичат този край. Много наши съграждани странствали из други държави, се завръщат и споделят, че няма нищо по-добро от това да живееш и работиш тук.
Не само като кмет на община Ардино, а и като човек, роден и израстнал тук, се грижа за доброто на хората. Пред мен и цялата общественост стоят редица отговорности, с които трябва да се справим.

Приоритет за общината е развитието на туризма във всичките му форми и аз съм убеден, че с общи усилия ще превърнем този неоткрит до момента край в най-привлекателното място за туристи.
Ние имаме какво да покажем...

Заповядайте при нас!

Айдън Мехмед Серкан
кмет на община Ардино
Последна актуализация на 14.12.2004