Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Кърджалийски скални пирамиди
Причудливите "Каменни гъби"
Причудливите "Каменни гъби"

В резултат на разнообразни геологически процеси и сложното геоложко минало на Източните Родопи, в Област Кърджали съществуват интересни скални образувания: вкаменената сватба, каменните гъби, скален прозорец, вкаменената гора, скалите на Устра, гъбата, лъвът, както и Хладилната пещера и шестте пещери.

Скалните пирамиди се намират в землищата на разположените до град Кърджали села Зимзелен, Повет и Доброволец. Те са образувани във вулкански туфи, възникнали от вулканската пепел на дъното на еоценското море, преди 50 млн. години. Разнообразното им оцветяване се дължи на многобройните оксиди, главно железни и манганови, с които са наситени. Скалните форми са се образували в резултат на действието на топлината, студа, дъжда и вятъра върху нееднаквите по твърдост части на туфите.

Природата е изваяла от безформения камък уникални причудливи фигури: каменните гъби, скален прозорец, вкаменената гора, скалите на Устра, гъбата, лъвът, както и хладилната пещера и шестте пещери.

Най-известна е скалната групата край с. Зимзелен, популярна с името Каменната сватба. За нея се разказва интересна легенда. Тази група може да се посети пеш от град Кърджали.

Кърджалийските скални пирамиди са обявени за природна забележителност.

Каменна сватба - Младоженци
Каменна сватба - Младоженци
Скално образувание "Слонът"
Скално образувание "Слонът"
Последна актуализация на 14.12.2004