Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Община Ардино
Панорама на град Ардино
Панорама на град Ардино

Община Ардино се намира в югозападната част на област Кърджали и е разположена върху площ от 385 кв.км. На север, изток и юг граничи с общините Черноочене, Кърджали и Джебел, а на запад с общините Неделино, Мадан, Баните от област Смолян. Град Ардино отстои на 30 км западно от областния център Кърджали, по пътя за град Смолян, от който го делят 34 км.

Добре дошли в този прекресен земен рай,
разположен в подножието на Източните Родопи!

Нашата територия е богата на исторически и природни паметници и забележителности. Тук при нас е мистичният "Дяволски мост", разположен над река Арда. Построен през ХV век и се намира на Античният път, който е свързвал Беломорието с вътрешността на Тракия. През него е минавал кервана с камили от Пловдив за Ксанти.

Тук се намира тракийското светилище "Орловите скали". На около 3 км. южно от Ардино, на отвесни скали, са издълбани 96 ниши с различни размери. Предполага се, че са с култово предназначение.

Тук е средновековната крепост Кривус. Намира се северно от Ардино, отстои на 2 км от село Башево. Разположен е на голям меандър на река Арда. За нея, в хрониките, споменава византийският историограф Георги Акрополит, което дава основание, че датира от Средновековието.

Тук е и неразгаданият до момента природен феномен Хладилника.  Намира се северно от града, до устието на река Давидковска, при вливането и в река Арда. Представлява хладилна пещера, може да се използва за естествен хладилник. През топлите месеци лъха студен въздух. Охранява се от държавата. В непосредствена близост е Посетителският център на Държавно лесничейство – Ардино с 12 легла и Дивечовото стопанство "Гайдарци" за организиране на ловен туризъм.

Последна актуализация на 14.12.2004