Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
От дълбока древност
Изглед от античния средновековен град Хиперперакион
Изглед от античния средновековен град Хиперперакион

Кърджали и Ардино са естественият център на Източните Родопи. Този район представлява уникална смес от исторически паметници от най-дълбока древност до наши дни, уникални природни феномени, трудно проходими планински масиви и огромни водни басейни.

Районът на Източните Родопи е добре известен с многобройните крепости и храмове, датиращи от древността.

Последна актуализация на 14.12.2004