Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Регион на качествени хора
Привлекателен регион с качествени хора
Привлекателен регион с качествени хора

Общините Ардино и Кърджали разполагат с чудесни условия за развитие на туризма.

На територията им има значителен брой селски жилища, подходящи за полагане основите на частното хотелиерство.

Интерес за туристите представлява най-високият връх в Родопите - връх Алада. Прекрасни за развитието на туризма са местностите около поречието на р. Арда, яз. Кърджали, Дяволският мост, Стоянов мост, връх Бездневен, връх Момини гърди.

Основни цели от Регионалната икономическа стратегия за развитие са активното оползотворяване на местните туристически ресурси, целенасочено стимулиране и координиране на инвестиционната активност на публичния и частният сектор за осигуряване на високоефективни форми на вътрешния и международен туризъм.

Източно-родопският регион е едно от чудесата на България. Светът тепърва ще го преоткрива. Източните Родопи са място, където не само се отглежда качествен тютюн и се извлича руда, в него се ражда всичко което Господ е дал на земите, където има четири годишни сезона.

Районът предлага възможности за комбиниран туризъм и почивка, както и сравнително новия за страната ни екотуризъм. Добре уредената и поддържана туристическа база позволява на туристите да забравят  за грижите на ежедневието и да възстановят своите сили.

Последна актуализация на 14.12.2004