Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Пътят на боговете, пътят на златото и пътят на хората

Презентация: BG 0102.03-0010 (0,29 MB)

Проектът цели да спомогне за развитието на Източните Родопи като туристическа дестинация чрез създаването и промоцията на туристически продукти, основани на археологическото и природно богатсво на региона и на възраждането на старите търговски пътища.

 • Той предвижда подобряване и допълване на туристическата инфраструктура, както и поставянето на указателна и информационна маркировка.

Пътят към Перперикон, музеят в град Ардино

Ще бъдат създадени нови туристически продукти, базирани богатото историко-археологическо и природно наследство на Източните Родопи.

Те ще включват Перперикон, Дяволския мост, музея в Ардино, маршрут по стария път на камилите, поречието на река Арда, атракции на язовир Кърджали и др.

 • Ще бъде изграден Посетителски център, който ще поеме функцията на структура за интегрирано управление на дестинацията като цяло.
 • Дестинацията ще се рекламира на националния и международния пазар чрез пълна гама печатни рекламни материали, видео клип и филм, CD, web site.

В процес на изготвяне са пълен гайд на дестинацията, брошури за Перперикон, музея в град Ардино, Пътят на камилите, плакат на Перперикон, комплект от пощенски картички, представящи обектите-фар на региона Ардино-Кърджали.

 • Заложени са определен брой обучения на местни хора в областта на туризма: маркетинг, мениджмънт, настаняване, храни и напитки, анимации и атракции, бизнес комуникаци

Обученията са предвидени за месец юли 2004 г.

 • Предвижда се кандидатстване за получаване на сертификата ISO 9001-2000 (международен стандарт за управление на качеството)

Основни цели

 • изграждане на модерна туристическа инфраструктура
 • подобряване състоянието на местния туристически пазар
 • съхраняване на културното наследство на региона чрез туризъм
 • разкриване на устойчиви работни места в туризма
 • създаване на нови възможности за инвестиране в туризма и насърчаване на инвеститорските инициативи
 • прилагане на успешни модели и практики в туризма

Очаквани резултати

 • действащ Посетителски център
 • съвременна и качествена туристическа инфраструктура
 • устойчиви работни места за квалифициран човешки ресурс в туризма
 • съхраняване на културното наследство на региона чрез туризма
 • развитие на туризма като икономически отрасъл
 • изграждане на партньорски мрежи от професионалисти в туризма

Проектът се управлява съвместно от община Ардино и община Кърджали.

Последна актуализация на 14.12.2004