Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Община Кърджали
Изгрев над язовир Кърджали
Изгрев над язовир Кърджали

Община Кърджали е разположена в югоизточната част на Република България. Тя е най-голямата община в Източно-родопския планински масив с територия от 642 кв.км., което е 20% от територията на Област Кърджали. Общината обхваща 117 населени места. В нея живеят 76 509 души (по данни на ТСБ преди преброяване 2001 г.). В град Кърджали живее 59.2% от населението на общината.

Град Кърджали се е обособил в естествен административен, търговски, културен и промишлен център не само на общината, но и на Източните Родопи. Градът се намира на 259 км. от София и на 90 км. от Пловдив, който е вторият по големина град в България. Най-близкият КПП "Капитан Андреево" е на 132 км. от града и свързва България с Република Турция и Република Гърция.

Община Кърджали е модел за мултиетническа общност. В нея живеят съвместно хора от различни етноси - българи, турци и роми. Според статистическите данни икономически активното население в общината е 36 688 души. Нивото на безработицата, което възлиза на 11.88% за 2001 г., е по-ниско от средното за страната.

Транспортни връзки

  • Разстояние до най-близко летище - Пловдив - 110 км
  • Разстояние до най-близко морско пристанище - Бургас - 350 км
  • Най-близък граничен пункт - Свиленград - 140 км
    (в изграждане - Маказа - 60 км)
Последна актуализация на 14.12.2004