Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Транспорт
От векове Кърджали играе роля на важен транспортен център между Балтийско и Средиземно море
От векове Кърджали играе роля на важен транспортен център между Балтийско и Средиземно море

Като цяло област Кърджали разполага с надеждна техническа инфраструктура. Значителна част от пътната, водоснабдителната и канализационната инфраструктура не се поддържа на равнище експлоатационна и техническа функционалност, поради недостиг на финансови средства и забавено преструктуриране.

През областта минава европейски транспортен коридор № 9, които осигурява връзката между районите на Балтийско и Средиземно море. Започва изграждането на отсечката от пътя Кърджали - Момчилград - Подкова - Ксанти (Гърция). Ключово значение за областта ще има разкриването на ГКПП Маказа. Очаква се превръщането на коридор № 9 през прохода Маказа в път от общорегионално значение на Южните Балкани по свързването, както на област Кърджали с гръцкия град Ксанти, така и на областта с гр. Александруполис и други градове в северната част на Република Гърция.

Известно е, че транспортният коридор се образува минимум от две магистрални трасета, успоредно насочени в относителна териториална близост. Откакто от 10 години се заговори за тях, абсолютно доминират само автомагистралите като коридорен компонент. Такава практика е неконструктивна. Това най-ясно личи при решаване на проблемите на транспортен коридор № 9, успореден на път Е-85 от Русе - Кърджали - Комотини. Той започва от Хелзинки и завършва в пристанището на Бяло море Александруполис (Дедеагач) в Гърция. На основата на договореност от март 1996 г. между Румъния, Гърция и България трасето му на българска територия започва от Русе и завършва на ГКПП Маказа.

В Националния план за регионално развитие до 2006 г. за област Кърджали е записано:

“... изграждане на граничен преход и ГКПП Маказа. Ефектът от него е в подобряване на техническата инфраструктура, увеличаване на трансграничния пътникопоток, подобряване на условията за бизнес в общината”.

Последна актуализация на 14.12.2004