Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Перперикон
Акрополът е изграден от огромни каменни блокове с дебелина 2,8 метра
Акрополът е изграден от огромни каменни блокове с дебелина 2,8 метра

Античният и средновековен град Хиперперакион - над с. Горна крепост е един от най-древните. Най-старите следи от живот се отнасят към епохата на Късния енеолит. Вероятно през късната Бронзова и Желязната епохи на хълма се оформя мащабен култов комплекс, включващ множество врязвания в скалите. Архитектурата се появява в последните векове преди Христа. Постепенно там се оформя град с различни части - Акропол в най-високата част на хълма, укрепен с мощна крепостна стена с дебелина до 2.8 м., изградена от масивни каменни блокове без спойка; две големи подградия Север и Юг и селище в северното подножие на хълма.

Най-голям интерес предизвикват дворецът и светилището Перперикон, намиращо се на 7 км югоизточно от града. Най-старите следи от човешка дейност в комплекса са от V-IV хилядолетие пр.Хр., а активният живот в комплекса започва през орфическата епоха - X-VII век преди новата ера. Тогава именно са направени и хилядите скално-изсечени паметници, представляващи олтарни ниши, канализационна система, гробници и др. Някои от каменните олтари са се използвали за жертвоприношения както на животни, така и хора. Акрополът е изграден от огромни каменни блокове - стената му е с дебелина 2,8 метра. Те са сух градеж, прикрепени с метални скоби.

Другият интересен обект е Царският дворец, който се предполага, че заема площ от 10 000 кв.м. Изсечен е в скалите и с откритите нови три крила вече са налице около 30 помещения. Общото предположение е, че този дворец е разполагал общо с 60 помещения.

Между Акропола и Царския дворец има стометров проход, изсечен в скалата, който е пресечен с множество отводнителни канали. През 2004 г., по време на валежите, канализацията е била изпробвана и е работела безотказно.

Голямата надежда на археолозите е, че Перперикон е бил античен храм на Дионис, по подобие на този в Делфи. Но все още се търси надпис, доказващ това предположение.

Цялата информация за Перперикон е представена в специалния брой на списание "Български дипломатически преглед". Екипът на изданието счита, че Перперикон е истинска историческа перла на България и тази част на страната има потенциал за културен туризъм със световни мащаби. Информацията за Кърджали ще достигне до повече от 100 държави в света, много библиотеки и дипломатически мисии.

Последна актуализация на 14.12.2004