Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Горна крепост

Късно антична и Средновековна крепост при село Вишеград. Крепостта се издига на характерен връх с отвесно спускащи се към река Арда скали.

Цитаделата преизползва част от късно античната страна и има площ от 560 кв.м. Крепостта е известна под името Хисар юстю (Горна крепост).

Резултатите от сондажните археологически проучвания и топонимът дават да се предполага, че тук се намирала резиденция на управителя на областта Ахридос.

Последна актуализация на 14.12.2004