Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Дяволски мост
Построен през ХV век на древен път
Построен през ХV век на древен път

Дяволският мост над река Арда е известен паметник на Родопското архитектурно изкуство. Построен е през ХV век на древен път, свързващ областта на Беломорието през Родопите с областта на Горнотракийската низина. Дължината му е 56 метра, с три свода, широчина – 3,5 м. Височина на централния свод – 11,50 м.

През 1984г. мостът е обявен за паметник на културата. В близост до Дяволския мост се намира защитеното от закона и рядко срещаното растение (терциерен ендемит), “Хаберлеа родопензис”, “Родопски силивряк”, открит от унгарският пътешественик Емерих Фон Фривалдеки.

Мостът отстои на 10 км. от гр. Ардино и до него може да се достигне с автомобил.

Последна актуализация на 14.12.2004