Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Община Ардино

град Ардино, ул. „Бели брези” № 31
Тел. +3593651/2040 или 2238
Факс +3593651/2140 или 2568
http://www.municipality.hit.bg/index1.htm

Последна актуализация на 14.12.2004