Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Устра
Средновековната твърдина Устра се намира в Устренския рид на Западните Родопи в подножието на вр. Устрен (1015 м).  Разположена е върху продълговат скалист връх и заема площ от 1 286 кв. м. Дължината на цялата крепостна стена е 113 м, а запазената височина на стените е до 10 м. Разкрити са основите на жилищни помещения, водохранилища и складове за храна.

Наблизо са останките от тракийска крепост със същото име - Устра, от която са останали крепостни стени високи до 2 м. Построена е най-вероятно през ХІІ-Х век пр.н.е. Наблизо, по долината на малка рекичка са запазени две тракийски куполни гробници. Историците смятат, че тук е била столицата на тракийското племе одриси.

Под средновековната крепост е туристическата хижа "Устра", от която до крепостта се стига за 20 мин. На-удобният изходен пункт за хижата и историческите забележителности наоколо е град Джебел, свързан с редовен транспорт с Кърджали.

От Джебел до хижата се стига за около 3 часа.

Средновековната крепост Устра
Средновековната крепост Устра
Последна актуализация на 14.12.2004