Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Моняк

Крепостта е построена е през ХІІ-ХІІІ век. Останките й се намират на скалист връх, наречен Шеста крепост (586 м), склоновете на който се спускат стръмно към река Арда (сега яз. "Студен кладенец").

Запазената част от крепостната стена е дълга 273 м, като на места е висока до 5 метра. Запазена е и част от осемстенната кула, висока до 3 м. В крепостта се намират и два надземни резервоара за вода. В най-високата част се забелязват останките от цитаделата, заемаща площ от 350 кв. м. Моняк е една от най-големите по площ планински крепости - 18 000 кв. м.

Крепостта се намира на 2 км (около 30 мин) южно от с. Широко поле, Кърджалийско. Селото е разположено на ж.п. линия Хасково - Подкова и на гарата му спират и бързите влакове.

Последна актуализация на 14.12.2004