Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Манастир Свети Йоан Продром
Възстановената църква отново огласява с камбанен звън Кърджали
Възстановената църква отново огласява с камбанен звън Кърджали

Средновековният манастир Свети Йоан Продром - археологическата сензация на XX век, е основан през VI-VIII век. Той се е явявал естествения център на християнството в Родопите.

От археологическите разкопки е известно, че съществуват няколко последователно строени църкви. Те са с типичновизантийски стил, по точно атонски. Манастирът е средище на една от големите средновековни епархии - Ахридос.

В края на 1998 година, при извършващите се подготвителни работи за консервиране на църквата, бе направено сензационно откритие – гробница на висш духовник със запазени обредни дрехи. Такива се откриват за първи път в гроб.

През 2000 година, след 600 години мълчание, възстановената църква, отново огласи с камбанен звън Кърджали.

Последна актуализация на 14.12.2004