Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Крепост Кривус

Крепостта при с. Башево е разположена е в най-източния част на Западните Родопи - Жълти дял. Крепостта е "кацнала" в края на скален нос, на около 100 метра над нивото на р. Арда, която обгражда Кривус от три страни. Мястото по своята живописност напомня Царевец.

Съществува спор дали крепостта Кривус не е крепостта Патмос и обратното. Но "кривината", острият завой, който прави тук Арда, подкрепя твърдението, че именно това е Кривус.

Запазена е добре само цитаделата (вътрешната крепост), която е с размери 50 м на 40 м. Стените й се издигат на височина до 6 м.

Най-близкото село до крепостта е Башево, от което тя отстои на 2 км, но разстоянието се изминава за около 40 минути поради трудния терен. От град Ардино крепостта отстои на 4,30 ч. Съседна туристическа хижа е "Млечино" (2,30 ч).

Последна актуализация на 14.12.2004