Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Хладилника

Природният феномен Хладилника се намира северно от гр. Ардино, до устието на река Давидковска, при вливането и в река Арда. Представлява карстова пещерна форма в землището на с. Любеново. Наименованието й произхожда от изключително ниските температури и в най-горещите летни месеци, когато от недрата и лъха студен въздух. Може да се използва за естествен хладилник.

В района на Хладилника е построена малка уютна хижа с 12 места, собственост на Държавното лесничейство.

До природен феномен Хладилника може да се достигне с лек автомобил.

Последна актуализация на 14.12.2004