Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Джамията в Ардино
В централната част на града е разположена Джамията, която е строена през ХV век и е реставрирана през ХІХ век.
Последна актуализация на 14.12.2004