Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Църквата в Ардино
В града има и църква, която е реставрирана през 2003 година.
Последна актуализация на 14.12.2004