Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Климат
Средната годишна температура се движи в границите 11-13 градуса
Средната годишна температура се движи в границите 11-13 градуса

В климатично отношение областта попада в Южнобългарската климатична област и по-точно в Източно-родопския климатичен район, повлиян от топлото Средиземноморско влияние. Зимата е сравнително мека. Минимални температури през зимните месеци са сравнително високи. Лятото е слънчево и горещо, като максималните температури достигат до 40 градуса. Средната зимна температура е около 0 градуса по Целзий, а през лятото - 24 градуса. Годишната температурна сума е около 4 000 градуса.

През есенно-зимния период под влияние на средиземноморските циклони падат едни от най-големите валежи. Наблюдават се два максимума:

  • зимен - ноември, декември, януари
  • пролетен - май, юни, юли

и един минимум - август, септември. Поради южното положение на областта голяма част от зимните валежи падат във вид на дъжд или дъжд и сняг.

Климатът в Област Кърджали като цяло е мек и влажен, силно повлиян от близостта на Средиземно море. Средните зимни температури са около 0˚С, а през лятото не надхвърлят 24˚ по Целзий. Меката зима и дългият вегетационен период създават добри условия за отглеждане на втори култури. Тази възможност практически не се използва понастоящем, основно поради недостатъчното овлажняване и необходимостта от изкуствено напояване.

Последна актуализация на 14.12.2004